חטיבת ירושלים

כיבוש ארמון הנציב

סיפורה של פתיחת המלחמה בירושלים במלחמת ששת הימים; רבין מגיע לקבל חיזוק מהלוחמים, הילד מתש"ח שסוגר מעגל עם רבין, הלוחמים הראשונים שמתבשרים על המלחמה העומדת לפרוץ, טנקים מוחבאים במבואות ירושלים, ההוראה להפסקת אש שנותרה ללא מענה, גילויי גבורה במוצב הנקניק, הלוחם שסגר מעגל טרגי עם אמו, ועוד.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים