ירושלים- הכיבוש הבריטי

המרגל הירושלמי שהביא לנפילת ירושלים לידי הבריטים, הנער שהזדמן לטקס הכניעה, טקס הכניעה שלא נגמר, אלנבי והסוס הלבן,
ההנהגה הציונית הראשונה בא"י, צילומי הכניעה שהושמדו בפקודה
סיפורו של כיבוש ירושלים במלחמת העולם הראשונה
הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים