קהילה לאחר מלחמה

אלנב בשער יפו (ספרית הקונגרס לאומי)

סיפורה של הקהילה היהודית לאחר מלחמת העולם הראשונה; מנהיגים חדשים לקהילה הירושלמית, ניצני המאבק היהודי- ערבי, , חוק האבן הירושלמית, הישוב היהודי מתאושש מהמלחמה, קבלת פנים ירושלמית למשפחת בן יהודה עם חזרתה לירושלים, חיים ויצמן מבקר בתלמודי תורה.

סיפורו של הישוב היהודי בירושלים לאחר מלחמת העולם הראשונה.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים