ירושלים- פרוץ מלחמת העצמאות

ממילא עם פתיחת המלחמה

מי החלל הראשון של מלחמת העצמאות בירושלים? מדוע 'קולונוע רקס כבר אינו קיים'? הקשר בין הלוחם שנפל בדרום לפתיחת המלחמה בירושלים, הכבאים שלא הורשה להם לכבות את השריפה.

סיפורה של פתיחת מלחמת העצמאות בירושלים.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים