ישיבות בירושלים

הישיבה האשכנזית הראשונה בירושלים, ישיבה ירושלמית במאה ה-17 בה למדו חשבון ואסטרונומיה, הישיבה המעורבת הראשונה  של ספרדים ואשכנזים, שיטות ענישה בתלמודי תורה שונים, לימודי החסידות בירושלים בפעם הראשונה, סיפורם של ישיבות שונות  בירושלים; קבלה, גמ' חסידות ועוד לאורך השנים מהמאה ה-14 ועד תחילת המאה ה-20

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטון