מלחמת השפות

בית ספר למל

ספורה של מלחמת השפות בא"י; מהמושבה בראשון לציון דרך הקמת הטכניקום בחיפה ועד בתי הספר בירושלים, פעילות תנועת עזרא, כ"יח ועוד. הדמויות, הרעיונות והמאבקים.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטון.