משפחת יהושע

שכונת עזרת ישראל

 סיפורה של משפחת יהושע בירושלים: הרבנים, הסיפורים על נישואי תערובות במשפחה: ספרדים עם מרוקאיות, אשכנזים עם ספרדיות, ראשון הרוקחים בירושלים, הסבתא שפיזמה רומנסות ספרדיות, אותה ביקר א.ב יהושע בילדותו, סיפור ילדותו של יעקב יהושע ועוד.

הרצאה בליווי מצגת תמונת