סיפורים משער יפו

Diligance_in_Jaffa_gate

חנות טבע הראשונה בירושלים, התחנה המרכזית הראשונה, צעקות הגוועלד בישוב היהודי לנוכח איסור 'הכלאיים' בשער יפו, סיפורי עגלונים ודלז'אנסים, יהודי הרוג מלכות בשער יפו, הרצל בשעתו בשער יפו ועוד.
סיפורים, ואנקדוטות על אירועים,דמויות והתרחשויות שונות המספרים את סיפורו של שער יפו וסיפורה של ירושלים.
הרצאה מלווה במצגת תמונת וסרטון