ראשית המאבק היהודי- ערבי

צילום: המושבה האמריקאית. מתוך ספרית הקונגרס האמריקאי

הכיבוש הבריטי והצהרת בלפור, פגישת וייצמן- פייסל, ארץ ישראל כחלק מסוריה הגדולה ,ראשית הישות הלאומית-פלסטינית בארץ ישראל בפרעות תרפ"א, קריאת 'איכה' של חיים ויצמן, זבוטינסקי וראשית ההגנה.

על זה ועוד בהרצאה על ראשית המאבק בין יהודים לערבים בדבר הקמת מדינה בארץ ישראל.

הרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטונים