רחביה-משכונה למדינה

'בית חבצלת' עבור גד פרומקין

סיפורה של השכונה שמקפלת בתוכה סיפור מרתק ודרמטי של מנהיגים, שופטים, אנשי רוח, אנשי כלכלה מוסדות מרכזים, ועוד, מהישוב היהודי במהלך התקופה של המדינה שבדרך: מנחם אוסישקין,  גד פרומקין, גרשום שלום, זלמן שוקן, דב יוסף, בית ולירו, הסוכנות היהודית, הגמנסיה העברית ועוד.
הרצאה בליווי מצגת תמונות ומקורות שונים ומפתיעים