רמת רחל

רמת רחל

סיפורה של אחת מהדרמות הגדולות ביותר שהתרחשו בירושלים בימי תש"ח; סיפורו של הקיבוץ בשנים הראשונות לעלייתו על הקרקע, עמידתו בימי אירועי הדמים, פינוי הילדים בתקופת תש"ח, והקרבות המרים מול שני צבאות ערב עד להכרעת המערכה לאחר נפילת הקיבוץ פעמיים בידי האויב.

הסיפור המלא בהרצאה מלווה במצגת תמונות וסרטון