זכרון משה- השכונה הראשונה מחוץ לחומות הישוב הישן

בית ספר למל

גן הילדים העברי הראשון, המחזה העברי הראשון, היכן לראשונה נאמרה המילה הידד? מסיבות ערב של משכילי ירושלים, בית דוד ילין, בית הספר היהודי – מודרני הראשון, קולונע אדיסון- מרכז ההתגוששות הירושלמי.

סיור בשכונת זכרון משה בעקבות ראשית  תקופת ההשכלה הירושלמית וראשית החברה הירושלמית החדשה בירושלים

הסיור כולל ביקור גן העברי הראשון, בית דוד ילין, בית ספר למל ועוד.