ירושלים שעל קו התפר- בין הישן לחדש

בית ספר למל

בית הספר המודרני הראשון בירושלים, משכילים, חלוצים ואורתודוקסים לומדים ב'בית העם' הראשון בירושלים, הגן העברי הראשון בירושלים, המחזה העברי  הראשון שהוצג בירושלים, מלחמת הקנאים כלפי  בית הספרים הלאומי, מוסד בצלאל בימיו הראשונים בירושלים,מפגש הבכורה בין בחורים ספרדים לבחורות סוציאליסטיות מהעליה השנייה, הלילה הראשון של וייצמן בירושלים בשכונת החבשים,

סיפורה של תקופת המעבר מימי הישוב הישן אל תוך ימי הישוב החדש.

הסיור כולל ביקור בשכונת זכרון ושכונת החבשים