מאורעות תר"פ

צילום: המושבה האמריקאית. מתוך ספרית הקונגרס האמריקאי

ספרי תורה שהוחבאו ע"י ערבי, בני זוג שלחמו בעיר העתיקה, התחתנו ומהם יצא רמטכ"ל, זבוטינסקי מכין את הצבא שבדרך, המושל הבריטי שאורז בגדים לאסיר יהודי, הסליק הראשון בעיר העתיקה, הגבאי שמביא צ'ולנט לאסירים יהודים בקישלה.

סיור בעקבות מאורעות תר"פ בירושלים.

הסיור עובר בבית ז'בוטינסקי, ישיבת תורת חיים, בית כנסת החורבה ועוד.