משפחת אמדורסקי

מלון אמדורסקי לשעבר

הסבא היהודי של גדול מנהיגי ערבים ערב הקמת המדינה, הפיצוץ שהחריב את בית המלון ההיסטורי של ירושלים, גדולי המשפטנים של ירושלים ומשפחה אחת, המקום בו נאם בן גוריון את הנאום הציבורי הראשון, היהודי שהכניס אוכל כשר לז'בוטינסקי בהיותו במאסר בקישלה,

סיור בעקבות סיפורה של משפחת אמדורסקי.

הסיור יעבור ברחוב בן יהודה, מלון אמדורסקי לשעבר בשער יפו, סמטת אור החיים, בית כנסת החורבה ועוד.