סיפורי אהבה בשוק ובנחלאות

שכונת זכרון טוביה

האשה מאחורי הצלחת רחמו,  סבל ירושלמי שמתאהב בחיפאית ומקים דוכן בשוק, הכרויות מפתיעות בנשפים וריקודים בירושלים של המאה ה-19, אהבות אסורות בתקופת המחתרות, הרווק המבוקש ביותר מצאצאי נחלאות, סיפור אהבה בנוסח לאדינו כל זה ועוד בסיור ייחודי בעקבות סיפורי אהבה, שנרקמו בשכונת נחלאות ובשוק מחנה יהודה.