עדות, מנהגים וניגונים בקהילה היהודית

סיור עדות ונגינות בעתיקה

מתי לראשונה הורכבה הקהילה היהודית ממספר עדות שונות? מדוע נאלצו בני עדות אשכנז וספרד לברוח מראשי הקהילה היהודית בירושלים? מהי העדה הגדולה ביותר שהייתה בי-ם ואינה קימת היום? באיזה בית כנסת התפללו כל העדות ומה היה נוסח התפילה? מתי לראשונה היו שני בתי כנסת מרכזים:ספרדי ואשכנזי? כיצד נהגו האשכנזים כשהיה חסר עשירי למנין בתפילה? איזו קבלת פנים ציפתה לאשכנזים עם חזרתם לירושלים? מה נגזר, בקהילה הספרדית,על רווק מעל גיל 20 שלא התחתן ? מדוע סירבו המוסלמים לסמוך על שחיטתם של שוחטים אשכנזים?, מדוע לראשונה טעמו קוסקוס בירושלים?

כל זה ועוד בסיור ייחודי ומרתק בעקבות חיי הקהילה היהודית בירושלים; מוסתערבים, מקובלים, ספרדים, אשכנזים, מערביים ועוד, בליווי ניגונים עתיקים מימי הבייניים,ניגוני מקובלים מכוונים, פיוטים ירושלמים , ומוסיקה חסידית ,בכלי נגינה אותנטיים

הסיור יכלול ביקור בהר ציון ובקבר דוד, בית כנסת הרמב"ן, רחבת בית החורבה ביקור בבית כנסת צו"ף דב"ש- בית הכנסת המרוקאי הראשון בירושלים ועוד.