שכונת מחנה יהודה

בית כנסת סתהון

בולגרים, טורקים, מרוקאים, מקובלים, עיראקים ועוד. בסיור ייחודי בעקבות בתי כנסת  חבויים בשכונת מחנה יהודה; בית מדרש ע"ש סילוירה לצעירי יוצאי חלב, בית כנסת סתהון ע"ש משפחת סיטון, בית הכנסת זכות אברהם ליהודי מרוקו בירושלים החדשה, בית כנסת ראשון בירושלים ליוצאי טורקיה- בית הכנסת נצח ישראל, בית הכנסת מנחת יהודה  ע"ש המקובל הרב יהודה פתיה, בית הכנסת אהל אברהם לפליטי חברון, בית כנסת בית שלמה ליוצאי בולגריה ועוד. אירועים, דמויות, דרמות, נוסחים שונים, בעקבות בתי כנסת בשכונת מחנה יהודה.