היישוב היהודי בתקופה הרומית ביזנטית בי-ם

סיפורה של קהילה, אשר למרות הגזרות והאיסורים השונים בדבר ישיבה של יהודים בי-ם, נמצאה בי-ם. נעקוב אחר מקומה של אותה קהילה, נעקוב אחר התהפוכות השונות שהקהילה עברה ע" מקורות יהודים ונוצריים וממצאים ארכיאולוגיים