ירושלים של תנ"ך

מעבור קדום אל אזור מעין הגיחון

טביעות חותם של שרים מימי סוף הבית הראשון, משפחה של סופרי המלך שהטביעו את חותמם בירושלים, דרך מסתורים דרכה יואב בן צרויה הפך להיות ראשון לכובשי העיר, תעלת מים הממחישה את סיפורה הדרמתי של העיר בימי המלך חזקיהו, כל זה ועוד בהרצאה על ירושלים בימי בימי בית ראשון; מימי דוד המלך ועד אחרון המלכים לקראת חורבן בית ראשון,  בשילוב ממצאים אריכאולוגים וכתובות נדירות. הרצאה בליווי מצגת תמונת וסרטונים.