שיירת ל"ה

The hill of the final battle

הרצאה על סיפורו של כוח של 38 לוחמים אשר  אשר יצאו במהלך מלחמת העצמאות לסייע לתושבי גוש עציון ונתגלתה ע"י המון ערבי. ההרצאה תסקר את ההתלבטויות וההכנות ערב היציאה לגוש. על החלק הידוע שמסע לגוש, על ההיתקלות ההסתתרות והלחימה בגבעת הקרב.  נספר על דרך זיהוי 12 הגופות ע"י גורל הגר"א, וסיפור זיהוי מקום הקרב עם תום מלחמת ששת הימים