שיירת ל"ה

צילום: טל חניה

הרצאה על סיפורו של כוח של 38 לוחמים אשר  אשר יצאו במהלך מלחמת העצמאות לסייע לתושבי גוש עציון ונתגלתה ע"י המון ערבי. ההרצאה תסקר את ההתלבטויות וההכנות ערב היציאה לגוש. על החלק הידוע שמסע לגוש, על ההיתקלות ההסתתרות והלחימה בגבעת הקרב.  נספר על דרך זיהוי 12 הגופות ע"י גורל הגר"א, וסיפור זיהוי מקום הקרב עם תום מלחמת ששת הימים