על עשייתו ומנהיגותו של ר' עובדיה מברטנורא בי-ם

קבר ר' עובדיה מברטנורא בנחל קידרון, צילום: מיכאל יעקובסון

ר' עובדיה הגיעה לים ב1488 כשבמהלך מסעו התרו בפניו מספר פעמים כי לא כדאי לו להגיע לעיר בשל התאכזרות מנהיגי הקהילה כלפי התושבים היהודים. ובכ"ז ר' עובדיה מגיע, כשהיישוב היהודי מעורער עד היסוד מבחינה חברתית ורוחנית. ר' עובדיה גורם לשידוד מערכות מבחינה חברתית. הוא פועל לרפורמות במערכת הגבייה בתוך הקהילה היהודית, מעביר שיעורי מוסר, קובר מתים, מקים מפעלי צדקה וחסד. ופועל לחזרתם של יהודים רבים לי-ם.  בהרצאה נעקוב אחר מצבו המעורער של הקהילה היהודית, על עשייתו ההיסטורית והתהליכים שמתרחשים בעקבות כך.