ירושלים – סיפור של עם

צילום: שרגא סטרז'

הרצאה הסוקרת את החיים היהודיים בירושלים ונסיונות היהודים  להיאחז בירושלים לאורך הדורות, החל מאבות האומה, דרך בית המקדש הראשון והשני, חורבנם, ניסיונות ההתיישבות של היהודים בירושלים לצד הכיסופים והגעגועים בגלות, התחדשות היישוב היהודי עד נפילת הרובע עם קום המדינה ושחרורו מחדש ב"ששת הימים" .

.