בתי כנסת ברובע היהודי

סיור מוסיקלי בעתיקה

סיפור הקמתם ותפארתם של בתי הכנסת ברובע היהודי לאורך הדורות ויותר מכל על אירועים מכוננים והסטורים שהתרחשו באותם בתי כנסת בסיור בתי כנסת ברוב היהודי החל מבית כנסת הרמב"ן, ארבעת בתי הכנסת הספרדים, בין לבין סיפורו של בית כנסת וחצר החורבה , ישיבת המקובלים- בית אל ובית הכנסת של קהילת החסידים – תפארת ישראל